Foraje Puturi Apa – SC FOREX INVEST SRL

Sisteme de separare si filtrare

Separarea și Filtrarea sunt alte două funcții distincte ale materialelor geosintetice înafara celei de drenaj, descrisă anterior.
Separarea, în sensul prezentat în acest capitol reprezintă de fapt impermeabilizarea unui strat de pământ în scopul prevenirii infiltrațiilor de apă sau lichide cu conținut potențial poluant.
Pentru aplicațiile de separare se utilizează geomembrane sintetice sau geocompozite bentonitice, o combinație de material natural cu geosintetic.
Filtrarea se referă în principal la posibilitatea oferită de materialul geosintetic scurgerii gravitaționale a apei de infiltrație, fără a permita însă antrenarea particulelor de sol.
Cel mai utilizat material în scopuri de filtrare este geotextilul nețesut, într-o gamă diversă de grosimi și greutăți specifice.

GEOMEMBRANE

Geomembranele sunt produse polimerice plane, subțiri, sub formă de folie, cu permeabilitate foarte redusă, destinate separării eficiente a două materiale în domeniul construcțiilor.
Sunt folosite în principal pentru impermeabilizarea la apă a elementelor subterane ale construcțiilor și sunt realizate din polietilenă de joasă densitate (PE-LLD) sau de înaltă densitate (PE-HD).
Materialul polietilenă are flexibilitatea necesară punerii în operă fără dificultate iar prin structura sa termoplastică permite realizarea îmbinărilor sudate prin încălzire locală, cu sau fără material de adaos.
Deasemenea, polietilena rezistă la mucegai, microorganisme și la penetrarea de către rădăcini de plante.
Polietilena este un material sigur pentru oameni și animale din punct de vedere al sănătății și nu afectează puritatea apei potabile.

În cele mai multe cazuri geomembranele se montează ca geocompozit, respectiv folia pozată între două materiale geotextile, cu rol de protecție față de solicitări mecanice.
Aplicațiile uzuale ale geomembranelor cuprind:

  • etanșari de rezervoare sau bazine pentru lichide (apă, hidrocarburi, poluanți chimici)
  • etanșări la canale de apă
  • hidroizolații de pardoseli, terase și fundații
  • protecția digurilor sau barajelor de apă
  • etanșări la tuneluri sau galerii
  • etanșări de bază și suprafață la depozitele de deșeuri solide

Pentru aceste aplicații, geocompozitele utilizate trebuie să asigure funcțiile de separare, filtrare, protecție și ranforsare, iar importanța caracteristicilor mecanice, hidraulice și de durabilitate în evaluarea tehnică a produselor propuse pentru utilizare este stabilită de standardele EN ISO 13254 (iazuri și diguri de protecție), EN ISO 13255 (canale de curgere) și EN ISO 13257 (depozite de deșeuri solide).

GEOTEXTILE NEȚESUTE

Geotextilele nețesute sunt paturi fibroase, cu structura tridimensională, formate dintr-un aglomerat de fibre din monofilament polimeric, consolidate prin interțesere.
Caracteristic pentru geotextilele nețesute, comparativ cu celelelte geotextile clasice, este structura lor tridimensională care la conferă proprietăți filtrant – drenante foarte bune, similare cu cele ale mediilor poroase naturale.

Geotextile nețesute

Geotextile nețesute

Deși funcția de bază recomandată este filtrarea, geotextilele țesute au calități care le fac utilizabile și pentru funcțiile de filtrare – separare, protecție și drenaj.
Geotextilele nețesute oferite de VALPLAST sunt realizate din fibre fine de polipropilenă, intrețesute pentru obținerea unei game diverse de greutăți unitare, de la 130 la 1200 g/m².
Polipropilena asigură rezistență la mucegai și microorganisme, precum și la agenți acizi sau bazici ce pot fi prezenți în sol; expunerea la lumina solară trebuie evitată sau acoperirea materialului geotextil desfășurat trebuie făcută în cel mult 14 zile de la montaj, pentru evitarea degradării din cauza radiațiilor ultraviolete.

 

Privitor la funcțiile materialelor geotextile nețesute, sunt necesare câteva precizări:
Filtrarea este necesara în majoritatea lucrărilor civile, drumuri, lucrări hidraulice, ecologice, etc.
În toate cazurile materialul trebuie să nu permită migrarea particulele de sol din stratul superior, geotextilul filtrant având de îndeplinit următoarele funcții:

  • retenție: dimensiunea porilor trebuie să fie suficient de mică încât să nu permită trecerea particulelor de sol;
  • permeabilitate: dimensiunea porilor trebuie să fie suficient de mare pentru a permite curgerea liberă a apei colectate către stratul de drenaj;
  • non-retenție: sa permită trecerea particulelor fine de sol antrenate de apă ,fără colmatare la interfață sau în interiorul stratului filtrant.
Geotextile nețesute

Geotextile nețesute

Astfel de cerințe sunt asigurate de materialele deformabile și cu o bună rezistență la tracțiune (nu se recomandă geotextile țesute sau cele nețesute excesiv de rigide, caracterizate prin alungire redusă).
Separarea are scopul menținerii integrității a două straturi de sol de granulometrie diferită sau a doua materiale diferite, fără însă a fi impiedicată circulația apei.
Caracteristicile necesare materialului geotextil în această funcție sunt rezistența la tracțiune, alungirea la rupere, rezistența la perforare și durabilitatea.
Dacă stratul superior are granulometrie mai mare, rezistența geotextilului este favorizată de o rezistență mai mare la tracțiune, corelată cu proprietățile de alungire. Cu cât valoarea alungirii este mai mare, cu atât materialul se adaptează mai bine solului de fundare și deformărilor acestuia.
Se poate spune ca în aplicațiile de separare, cu un strat superior din granule mari cu forme neregulate care tind să scufunde geotextilul, cu cât alungirea acestuia este mai mare, cu atât materialul este mai puțin solicitat la tracțiune și invers, cu cât un material are alungirea mai mică, cu atât trebuie să aibă o rezistență mai mare la tracțiune.

Geotextile nețesute

Geotextile nețesute

Practic, un material cu alungirea de peste 50%, o buna rezistență la perforare și o valoare rezonabilă a rezistenței la tracțiune poate fi utilizat cu succes ca strat separator.
Drenajul este capacitatea geotextilului de a transporta în planul său lichid sau gaze.
Aplicația presupune de cele mai multe ori și alte funcții secundare ca de exemplu cele de separare și filtrare.
Caracteristicile luate în calcul pentru drenaj sunt capacitatea de curgere în plan, permeabilitatea în plan perpendicular, porozitatea, rezistența la tracțiune, grosimea materialului și durabilitatea.
Sunt recomandate geotextilele cu grosime și greutate specifiă mare.
Protecția are rol important în construcția de tuneluri, depozite de deșeuri, construcții subterane, fundații.
În toate aceste cazuri materialele geotextile protejează membrane de separare hidroizolante, protecția fiind una mecanică.
În consecință, caracteristicile considerate în alegerea materialului vor fi rezistența la tracțiune, rezistența la perforare și durabilitatea.
Ranforsarea este funcția de menținere în forma protejată a două straturi de material diferite din punct de vedere al granulometriei și structurii, terenul devenind mai puțin sensibil la deformarea sub sarcină.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>