Foraje Puturi Apa – SC FOREX INVEST SRL

Sisteme de drenaj

Sistemele de drenaj servesc pentru colectarea și evacuarea umidității excesive din sol, în vederea protecției elementelor subterane ale construcțiilor, în zone rezidențiale, industriale sau în lucrări de infrastructură.
Cel mai simplu sistem de drenaj îl constituie un șanț de adâncime suficientă, cu panta de scurgere către o zona mai joasă, umplut pe o anumită înălțime cu piatră spartă sau pietriș; porozitatea stratului realizat constituie atât spațiul de colectare cât și secțiunea de curgere a apei colectate.
Sistemul de drenaj în accepțiunea modernă înseamnă un sistem subteran de tuburi de colectare perforate, realizate la început din gresie sau beton, iar în prezent din materiale plastice.
Protecția perforațiilor țevii față de înfundarea cu pământ este asigurată prin infășurarea țevii în material geotextil filtrant, prelungindu-se astfel în timp capacitatea de colectare a sistemului.

CONDUCTE DE DRENAJ DIN PVC

Conducte de drenaj din PVC

VALPLAST produce țevi de drenaj rigide, pentru îmbinare cu mufă și garnitură elastomerică, cu diametrul nominal cuprins între 110 și 500 mm, la clasele de rigiditatea inelară  SN2, SN4 și SN8.
Țevile de drenaj sunt fabricate din țevi PVC multistrat de canalizare, realizate conform standardului SR EN 13476-2:2007, prin executarea de fante pe circumferință, pe o mașină specializată.
Lățimea standard a fantelor este de 3 mm, iar distanța dintre două fante succesive este de 15 mm.
Fantele pot fi practicate pe toată circumferința tevii sau numai pe o anumită porțiune; opțiunile standard sunt 90°, 180°, 270° și 360°.

Date fiind numeroasele opțiuni posibile în realizarea țevilor de drenaj (diametru, rigiditate inelară, mod de perforare și lungime de livrare), toate produsele se livrează numai la comandă.
Înafara aplicației clasice, țevile de drenaj din PVC pot fi utilizate și pentru colectarea levigatului la depozitele de deșeuri solide, captarea biogazului din depozitele de deșeuri menajere, sau disiparea în sol a apei tratate, provenite din microstații de epurare a apei uzate menajere.
Țevile de drenaj din PVC prezintă avantaje notabile față de țevile similare din gresie sau beton:

  • sunt mult mai ușoare, ceea ce se traduce prin costuri reduse de transport și montaj
  • materialul PVC este stabil chimic față de majoritatea agenților corozivi, ceea ce îi asigură o durată de viață de peste 50 de ani
  • sistemul de drenaj din țevi PVC îmbinate cu mufă și garnitură este mai puțin sensibil la eventualele tasări sau mișcări ale solului, date fiind comportamentul flexibil al tubulaturii din material plastic și toleranța acestui tip de îmbinare.

CONDUCTE DE DRENAJ FLEXIBILE, DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE)

Conductele flexibile din polietilenă sunt disponibile în două variante constructive:

  • conducte corugate cu perete dublu, perforate pe 360°
  • conducte corugate cu perete dublu, perforate pe 180°

Conductele corugate au peretele interior neted, iar cel exterior profilat și lipit de cel interior în zonele de contact.
Structura corugată asigură flexibilitatea conductei și un consum minim de material pe unitatea de lungime, pentru un diametru și o rigiditate inelară date.
Conductele din prima categorie sunt realizate în conformitate cu standardul SR EN61386-23:2004 și pot fi utilizate pentru aplicatii relativ simple si care nu impun conditii de rigiditate inelara.
Conductele din cea de-a doua categorie sunt conforme standardului SR EN 13476-3:2009 și au
rigiditatea inelară SN4.
Pentru utilizarea în sisteme de drenaj, ambele tipuri de conducte (realizate prin extrudare) sunt perforate pe 180° sau 360° din circumferința și ambalate sub formă de colaci, având lungimea standard de 50 de metri; fiecare colac se livrează împreună cu o mufă de îmbinare pentru conectarea la tronsonul următor.
Gama dimensională și caracteristicile produselor sunt cuprinse în tabelele următoare:

Conducte corugate cu perete dublu, perforate pe 360°:

DN, mm Lungime colac, m Greutate colac, Kg Pas între fante, mm Secțiune liberă, cm²/m Cod  Produs
63 50 17.50 15.6 76.80 21010063051
90 50 19.00 10.0 60.00 21010090051
110 50 23.50 12.0 50.00 21010110051*
125 50 37.50 11.5 78.30 21010125051
160 50 55.00 12.5 192.00 21010160051
200 25 35.00 16.5 120.00 21010200026*

Conducte corugate cu perete dublu, perforate pe 180°:

DN, mm Lungime colac, m Greutate colac, Kg Pas între fante, mm Secțiune liberă, cm²/m Cod  Produs
63 50 17.50 15.6 51.20 21011063051*
125 50 37.50 11.5 52.20 21011125051*
160 50 55.00 12.5 128.00 21011160051*

Pozițiile marcate cu asterisc sunt disponibile numai la comandă.
Toate fantele au lățimea de 2 mm, iar lungimea diferă, funcțtie de diametrul nominal:

  • 10 mm pentru diametrele de 63, 90, 110 și 200 mm
  • 15 mm pentru diametrul de 125 mm
  • 20 mm pentru diametrul de 160 mm

În mod similar cu țevile din PVC, pentru protecția fantelor de colectare se poate utiliza un material geotextil nețesut.

STAȚII DE POMPARE APE DE DRENAJ.

Pentru ca un sistem de drenaj să corespundă scopului pentru care a fost conceput, este absolut necesar ca sistemul să asigure două funcții: colectarea apei subterane în exces și evacuarea acesteia din perimetrul sistemului respectiv.
Țevile de drenaj asigură atât funcția de colectare cât și scurgerea apelor colectate până la limita zonei ocupate de sistem, unde se recomandă să se monteze un cămin subteran de inspecție sau de vizitare, din gama BasicLine.
Mai departe, sunt posibile două soluții tehnice, în funcție de situația din teren:

  • evacuarea gravitațională, din cămin către o rețea de canalizare existentă, soluția cea mai simplă și mai ieftină, dar cea mai puțin probabilă.
  • evacuarea prin pompare, sub presiune, către un emisar sau rețea de canalizare din zonă, aflată la o cotă superioară față de nivelul apei colectate.

Este de menționat faptul că imposibilitatea evacuării apei colectate face sistemul de drenaj nefuncțional și deci inutil.
Soluția tehnică completă pentru pompare o constituie stația de pompare subterană, realizată ditr-un cămin de vizitare din polietilenă, în care sunt montate una sau două pompe verticale submersibile, cu funcționare automată comandată de senzori de nivel.
Stațiile de pompare sunt conforme cu standardele SR EN 12050 și SR EN 12056 pentru evacuarea de ape uzate menajere și asigură preluarea unor debite cuprinse între 2 și 72 m³/h, în funcție de înălțimea geometrică de pompare.
Stațiile de pompare de acest tip sunt compacte, etanșe, necesită un volum redus de săpătură și sunt ușor de instalat, permit un acces ușor în cazul intervențiilor la pompe și sunt prevăzute cu clapetă anti-refulare.

 

GEOCOMPOZITE TRIDIMENSIONALE DE DRENAJ

Geocompozitele sunt combinații de materiale din care cel puțin unul este geosintetic, iar combinația respectivă asigură un cumul de caracteristici favorabile funcției hidraulice sau mecanice dorite.
În cazul funcției de drenaj, respectiv colectarea și transportul fluidelor (lichide sau gaze) din masive de pamânt și umpluturi din materiale granulare, geomaterialul funcțional este o georețea tridimensională, realizată din monofilament de polietilenă sau polipropilenă și având diferite grosimi.
Aceasta georețea, intercalată între două materiale plane geotextile nețesute, sau cu numai un strat de geotextil nețesut deasupra, care să protejeze de înfundare cu pamânt porii georețelei, constituie un geocompozit dedicat funcției de drenaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>